گزارش عملکرد گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی متوسطه شادگان

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی متوسطه  با استعانت از درگاه الهی فعالیّت های خود را در سال تحصیلی          88-1387  به شرح زیر انجام داده است :

1-        شرکت در مجمع عمومی سر گروه های آموزشی سه مقطع با حضور مسؤلین محترم مدیریت آموزش و پرورش منطقه؛

2-     مشارکت در سازماندهی نیروی انسانی زبان و ادبیات فارسی مقطع متوسطه منطقه ؛

3-    شرکت در دوکارگاه آموزشی زبان وادبیات فارسی از جانب گروه  آموزشی سازمان متبوع در اهواز؛

4-       تقاضای برگزاری جلسات گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی ؛

5-       تأکید برشرکت در جلسات گروه با ارسال دعوت نامه و پیامک؛

6-        تشکیل جلسات گروه آموزشی هر ماه یکبار و صدور گواهی شرکت برای حاضرین در جلسه ها؛

7-       شرکت در دومین گردهمایی سرگروه های متوسطه با حضور مسئولین محترم مدیریت متبوع؛

8-        بازدید از کلاس های درس دبیران زبان و ادبیات فارسی شهر و روستا؛

9-       تهیه بارم وحذفیات زبان وادبیات از سایت سازمان تألیف کتب درسی و ارسال آن به کلیه آموزشگاه های متوسطه؛

10-      پاسخ به سؤالات و اشکالات درسی دبیران زبان و ادبیات فارسی؛

11-      در اختیار گذاشتن نمونه سؤالات امتحان  نهایی به دبیران درخواست کننده؛

12-     تهیه لوح فشرده سؤ الات سال سوم و بخشنامه های بارم بندی و نمونه هایی از طرح درس؛

13-     شر کت در کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی در محل دانشگاه آزاد اسلامی ؛

14-      تهیه طرح درس سالانه کتاب های تاریخ ادبیات ایران و جهان (2) و زبان فارسی؛

15-     فراخوان طرح سؤالات امتحانی نوبت دوم؛

16-      تشکیل کارگاه آموزشی با موضوع شیوه های نوین آموزش زبان فارسی؛

17-      بررسی نظرات دبیران درس ادبیات فارسی شهر و روستا؛

18-     نقد و بررسی خود آزمایی های کتاب های زبان فارسی عمومی و تخصصی ؛

19-     بررسی طرح و شیوه های مفید در زمینه ی الگوی تدریس و ارزشیابی  ؛

20-      ارسال نمونه ها ی طرح درس برتر به سازمان متبوع ؛

21-      چگونگی تنظیم سؤالات امتحان پایانی نوبت اول وتأکید بر رعایت بارم بندی و اصول زمان بندی کتاب های درسی هر پایه؛

22-      تهیه و ارسال گزارش جلسات  ادبیات فارسی به مدیر اجرایی و کارشناسان مزبور؛

23-        همکاری در برگزاری مسابقه ی انشای نماز و داوری آن در سطح منطقه؛

24-      تاکید و تشویق دبیران ادبیات به خرید و مطالعه نشریه ی رشد ادب فارسی و توزیع آن بین همکاران حاضر در جلسه ؛

25-      ابلاغ بخشنامه ها ی مربوط به ادبیات فارسی در جلسات و تأکید بر اجرای آن در جلسات گروه و بازدیدها ؛

26-     بحث وتبادل نظر با سر گروه آموزشی ادبیات فارسی راهنمایی جهت هماهنگی در امر تدریس ادبیات دو مقطع ؛

27-       بازدید از چند  جلسه ی امتحان پایانی نوبت اول و دوم درس های زبان و ادبیات فارسی ؛                                                                     

28-      تقاضای تهیه ی طرح درس از دبیران و نقد و بررسی آن ها ؛

29-     اعلام برنامه های مورد نیاز به منظور تشکیل جلسه های گروه ادبیات با هماهنگی مسئولین ذیربط ؛

30-       ایجاد زمینه ی لازم به منظور استفاده از کتابخانه و تشویق دبیران و دانش آموزان به ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی به مطالعه و تحقیق و عضویت درکتابخانه های منطقه ؛

31-     همراهی سر گروه های محترم آموزشی سازمان در بازدید از دبیرستان های منطقه ؛

32-      تهیه و تکثیر شیوه و الگوهای تدریس بین دبیران ادبیات فارسی ؛

33-     بازدید از نمایشگاه های تشکیل شده در مدارس منطقه و تشویق و تقدیر از دبیران برگزارکننده،

34-     بازنگری 5%برگ های امتحانی  نوبت دوم آموزشگاه های شهر و روستا و گزارش به مدیریت متبوع؛

35-     ایجاد وبلاگ اینترنتی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی شادگان به آدرس:www.adabiatshadegan.blogfa.com

 

                            

با احترام

سید سعید محفوظی موسوی 

سرگروه ادبیات فارسی مقطع متوسطه شهرستان شادگانتاريخ : پنجشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۸۸ | 0:48 | نویسنده : سید سعید محفوظی موسوی |